PDA

View Full Version : 6 Basic Serve In Table Tennis (Penhold Grip)MALONG FANMADE CHANNEL
01-18-2020, 04:01 PM
6 Bóng bàn Phục vụ Cơ bản (Gripold Penhold)


https://youtu.be/zcgj22cKGzw

Cho ăn của tôi trong các vấn đề của bạn Và nâng cấp SUBSCRIBE !!!