• Join our newsletter: 
 • Welcome Guest


  Conversation Between f10rence and taniaa

  1 Visitor Messages

  1. مصرف پروتئین پیش از خواب – اگر در طول روز ورزش کرده اید – می تواند به بازسازی عضلات هنگام خواب کمک کند. بازسازی عضلات موجب افزایش قدرت آنها می شود. هرچه عضله بیشتری داشته باشید، بدن شما به طور طبیعی کالری بیشتری در طول روز می سوزاند. در این شرایط بدن شما نسبت به افرادی که از میزان چربی بیشتری برخوردار هستند، کالری ها را سریع*تر می سوزاند.
  Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  Log in or Register
  BACK TO TOP