B
Reaction score
111

Joined
Last seen
Viewing Latest

Profile posts Latest activity Postings About

  • Mercedes Benz Hanoi - mercedesbenz-hanoi.vn
    Về ngoại thất, lưới tản nhiệt và hốc hút gió của C250 AMG tương tương C200 với hai thanh ngang. Trong khi ở Mercedes C250 Exclusive mới có lưới tản nhiệt đến 3 thanh ngang, viền được mạ crom nổi bật hơn là hốc hút gió lại được bố trí theo các cánh gió. Về mặt kích thước, cả C250 AMG và Exclusive đều giống như C200 với các thông số lần lượt là 4686 x 1810 x 1442mm.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top