WTTC - Women

who is going to win women WTTC

 • Liu Shiwen

  Votes: 1 14.3%
 • Ding Ning

  Votes: 3 42.9%
 • Li Xiaoxia

  Votes: 0 0.0%
 • Feng Tianwei

  Votes: 1 14.3%
 • Kasumi Ishikawa

  Votes: 1 14.3%
 • Ai Fukuhara

  Votes: 1 14.3%

 • Total voters
  7
Top