PDA

View Full Version : 68th Kokutai Table Tennis: Tokyo vs. Aomori-ken. Matsudaira bros succeedMitz
10-25-2013, 11:52 AM
Tokyo: Kenta Matsudaira, Kenji Matsudaira, Taku Takakiwa
vs.
Aomori-ken: Asuka Machi, Hidetoshi Ohya, Hitoshi Ueda


http://www.youtube.com/watch?v=sx1mG5Xidbw

http://www.youtube.com/watch?v=bUm9C_HMQ8Y

http://www.youtube.com/watch?v=bjbUGsg7J3M