Can anyone think of any other multi-national doubles pairings other than the ones below?

Ma Long/Timo Boll - 2015 & 2017 WTTC

Wang Hao/Quentin Robinot - China Open 2013

Jeoung Youngsik/Shang Kun & Wong Chun Ting/Zhou Qihao & Lin Yun-Ju/Zhao Qihao - China Super League 2016

Xu Xin/Yang Haeun - 2015 WTTC